Bilder

Alle bildene i Terje Høgenhaug.

Rød vegg

Is

Vinterstrand

Brent

Bølge

Auvi-åker

Stein5

Stein4

Sprengt

Sol

Pressede biler

Skogkant

Rund

KUM-1

Kum-2

Hunstein

Kum-8

Vann i sand beskåret

Mandelblomst

Toftestein-2

Album